Artykuły wyłączone z przewozu

Poniżej przedstawiamy listę towarów, które nie mogą być wysyłane zarówno za pośrednictwem przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych:

 • broń palna
 • futra
 • napoje alkoholowe
 • towary/materiały niebezpieczne
 • kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
 • pieniądze, papiery wartościowe, karty pre-paid
 • wartościowe przedmioty (dzieła sztuki, antyki itp.)
 • biżuteria lub zegarki na rękę
 • bagaż bez właściciela
 • tytoń i wyroby tytoniowe
 • urządzenia i maszyny z pozostałością paliwa lub oleju
 • skóry zwierząt (nieudomowionych)
 • materiały pornograficzne
 • dokumenty osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA)
 • towary nietrwałe
 • artykuły spożywcze wymagające specjalnych warunków transportowych
 • żywe zwierzęta.
2019 SLS. Wszelkie prawa zastrzeżone