Czego nie można wysyłać?

Tak za pośrednictwem przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych nie wolno wysyłać:  broni palnej, futer, napojów alkoholowych, towarów i materiały niebezpieczne, kości słoniowej i wykonanych z niej wyrobów, pieniędzy, papierów wartościowych, kart pre-paid, wartościowych przedmiotów (dzieł sztuki, antyków itp.) biżuterii lub zegarków na rękę, bagażu bez właściciela, tytoniu i wyrobów tytoniowych, urządzeń i maszyn z pozostałością paliwa lub oleju, skór zwierząt (nieudomowionych), materiałów pornograficznych, dokumentów osobistych (z wyjątkiem wysyłek do USA), towarów nietrwałych, artykułów spożywczych wymagających specjalnych warunków transportowych i żywych zwierząt.

2019 SLS. Wszelkie prawa zastrzeżone