Zasady przygotowania przesyłki przez Klienta

§ 1.


1) Klient jest zobowiązany oddać przesyłkę Sprzedawcy w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
2) Przesyłka, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Klient zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
b) być odpowiednio wytrzymałe;
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
d) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostroz nie zkło , „ o ra do ł , „ ie przewracac , itp. opakowaniu paczki nie wolno stosowac zabezpieczen mogących uszkodzic tą i inne przewoz one Produkty.
3) Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jego masy.

 

 

 

2019 SLS. Wszelkie prawa zastrzeżone